Vilka skador drabbar snickare?

Snickare är en av de viktigaste hantverkarna inom byggbranschen. De bygger stommen i bostäder och kommersiella byggnader och deras arbete är avgörande för dessa konstruktioners säkerhet och stabilitet. Tyvärr löper snickare också risk att drabbas av en rad olika skador på jobbet. I det här blogginlägget tar vi en titt på några av de vanligaste skadorna som drabbar snickare och vilka åtgärder du kan vidta för att förebygga dem. Med den här informationen kan du hålla dig säker när du arbetar och undvika kostsamma olyckor i framtiden. Jag arbetar med förebyggande hälsovård på en mottagning i Tyresö och har just avslutat en forskningsstudie om några av de vanligaste skadorna bland snickare och hur man undviker dem. Här är vad jag hittade:

1. Ryggskador – de måste ofta lyfta, böja, sträcka sig och vrida sig mycket i sitt arbete. Detta kan belasta ryggmusklerna och orsaka skador med tiden. För att undvika detta bör du se till att använda rätt kroppsmekanik när du lyfter tunga föremål. Använd dina ben och rätt hållning för att se till att du lyfter på rätt sätt och undvika att dina ryggmuskler belastas.

2. Handskador – Att arbeta med verktyg kan vara farligt, så det är viktigt att bära skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon. Se till att dina verktyg är väl underhållna och i gott skick för att minska risken för olyckor.

3. Fall – eftersom snickare ofta arbetar på hög höjd är fallolyckor vanliga. Se till att du använder rätt säkerhetsutrustning, t.ex. sele och stegar, när du arbetar i högt belägna områden för att undvika allvarliga skador till följd av halkolyckor.

4. Skador orsakade av upprepad belastning – snickare utför ofta samma uppgifter om och om igen, vilket kan leda till belastning av leder och muskler. För att förhindra detta bör du se till att du tar regelbundna pauser.